Tradice tří králů

Víte, že v Itálii nebo Španělsku dostanete dárky až 6. ledna, v den Tří králů? Ačkoliv jste si nejspíš své dárky rozbalili už dávno pod stromečkem, přečtěte si, proč je důležité někoho obdarovat právě v tento den.


Tři králové byli podle biblické legendy tři mudrcové z Orientu, kteří vykonali pouť do Betléma, aby se poklonili právě narozenému Ježíšovi v Betlémě a donesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Tyto dary měly představovat v té době veškerou známou hmotu.Otázkou také je, proč byli tito králové tři? Odborníci se shodují, že představují tři fáze lidského života: jeden z králů je mladý, další ve středním věku a třetí stařec. Stejně tak mohli představovat budoucnost, přítomnost a minulost.

Ačkoliv se v Novém zákoně jména králů nevyskytují, pozdější pověst tvrdí, že jsou to Kašpar, Melichar a Baltazar.

Tři králové jsou také uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků. V katolických zemích můžete najít posvěcenou křídou napsané K+M+B na dveřích domů a chlévů. K také zastupuje Krista, M je z latinského mansionem (obydlí), a B zastupuje benedicet (požehnání).

Dary na svátek Tří králů mají i podobu dobročinnosti, kdy právě v tento den máme věnovat něco slabším, kteří se ocitli ve složité situaci.

Tříkrálová sbírka se v České republice koná od 1. do 14. ledna. Jejím cílem je pomoct lidem v nouzi. Prostředky vybírají koledníci, kteří stejně jako tři králové, chodí ve trojici, se zapečetěnou kasičkou na krku.
Také v Galerii Vaňkovka bude tato sbírka probíhat, proto během svých nákupů věnujte koledníků prosím pozornost. Pomůžete jim vybrat třeba na Centrum služeb pro lidi bez domova v Bratislavské ulici, podporu kavárny Anděl, co zaměstnává osoby s lehkým postižením a řadu dalších organizací.

Více info najdete na našich webových stránkách.

foto: Pinterest, archiv Galerie Vaňkovka


Další články

Jak mít větší rty: zn. přirozeně

O vánočních svátcích se budete bezpochyby fotit do rodinného alba,… Čti více

Naše předsevzetí pro rok 2016

Co může být lepšího než si koupit nový diář, který je ještě prázdný a… Čti více